לקביעת מחיר ראוי למוצר או השרות של העסק יש חשיבות מכרעת לעתיד העסק.
המחיר חייב לכסות את ההוצאות הישירות והעקיפות של המוצר, על בעל העסק לדעת במדויק את נקודת האיזון שבה המחיר מכסה את העלות הכוללת האמתית של המוצר, ואז להוסיף את מרכיב הרווח.
העסק קיים על מנת להכניס מקסימום רווח לבעלים בדיוק כמו הסיסמא בארגונים ובחברות הגדולות.
לבוקסבאום יעוץ עסקי תוכנה ייחודית לקביעת מחירי המוצרים/ השירותים שלוקחת בחשבון את כל המרכיבים.
לקוחותינו מקבלים את התוכנה במתנה כולל הדרכה והטמעה לשימוש בעל העסק.

קטגוריות
כתבות אחרונות