חלק ניכר מהעסקים נסגרים לא בגלל שאין להם מוצר או שירות למכור, אלא בגלל שהבנק מחזיר צ'קים והוראות קבע. העסק לא מתנהל כספית כראוי.
ניהול תזרים מזומנים היא ליבת העסק.
בהסתכלות באינטרנט בתנועות בחשבון אפשר לראות בדיוק מושלם מאתמול אחורה. העסק אתמול הוא היסטוריה.
החוכמה היא לצפות קדימה ולתכנן זרם הוצאות בהתאמה לזרם הכנסות, כדי לשמור את החשבון בתוך מסגרת האשראי ומנוהל באופן תקין.
לבוקסבאום ייעוץ עסקי תוכנה לניהול תנועות החשבון ממחר קדימה. התוכנה יכולה לנהל 2 חשבונות בנק ולסנכרן ביניהם.
התוכנה מוענקת ב-מ-ת-נ-ה ללקוחותינו כולל הדרכה וגיבוי לתפעול השוטף.
התוכנה היא כלי עזר ממדרגה ראשונה לבעל העסק לניהול הכספי של העסק.

קטגוריות
כתבות אחרונות