בישראל במגזר השלישי פועלים למעלה מ-20,000 עמותות שבראשן עומדים מנהלים נלהבים, מחוייבים ויצירתיים המונעים מתחושת שליחות ומחוייבות גדולה לשינוי חברתי.

מימוש הערכים החברתיים צורך משאבים ומגדיל את הוצאות העסק בהוצאות עודפות. לכן, חלק ניכר מהעסקים החברתיים זקוקים לתקציבים ממוסדות או קרנות חיצוניות ו/או לתרומות, כדי לאזן את תקציבם על מנת שיוכלו להמשיך לפעול.

העסקת עובדים בעלי צרכים מיוחדים מחייבת גם אחזקת איש או אנשי מקצוע לטיפול באותם עובדים. בנוסף, יש לקחת בחשבון כי העסקת עובדים שכאלה מובילים להספקי עבודה ירודים ויעילות היצור מופחתת.

הרעיון ביעוץ עסקי הוא להגיע ולהגדיל הכנסות עצמיות של העסק לרמה של עצמאות כלכלית או קרוב לכך ככל האפשר, על מנת להקטין את התלות בתקציבים ו/או תרומות שהם מקור הכנסה באי וודאות גדולה.

העסק החברתי צריך קודם כל להתנהל כעסק לכל דבר ומנהלי העסק חייבים גם להתנהג כמנהלי עסקים למטרות רווח. ולכן צעדיו הראשונים של העסק הם לתמחר את מוצריו/שירותיו בצורה נכונה, להגיע לכיסוי ההוצאות העודפות כנגד הפחתה למינימום ההכרחי של הרווחים, לנצל את כלל ההטבות לטובת העסקים החברתיים שהממשלה מעניקה דרך המשרדים השונים.

בוקסבאום יעוץ עסקי מוסמך ומוכר על ידי משרד הכלכלה כיועץ עסקי עם התמחות בעסקים חברתיים.

 

קטגוריות
כתבות אחרונות