הקצאת קרקע בפטור ממכרז - כל המידע במקום אחד

הקצאת קרקע בפטור ממכרז היא חלוקת שטח קרקע ללא מכרז פומבי. ישנם מספר סיבות להקצאת קרקע בפטור ממכרז, כגון:

  • לצורך הקמת מתקנים ציבוריים, כגון בתי ספר, בתי חולים, תחנות משטרה וכו'.
  • לצורך פיתוח אזורי תעשייה ומסחר.
  • לצורך מתן הטבות ליזמים, כגון הקלות מס או מענקים.
  • לצורך שימור קרקע בעלת ערך היסטורי או אקולוגי.

הקצאת קרקע בפטור ממכרז נתונה לשיקול דעת ולכן יש צורך בליווי של מומחים בתחום לקבלת המלצה וסבסוד של עד 90%!

היתרונות להקצאת קרקע בפטור ממכרז,:

  • היא מאפשרת למדינה לשלוט יותר בשימושי הקרקע.
  • היא מעודדת פיתוח של אזורים נחשלים.
  • היא מאפשרת למדינה להעניק הטבות ליזמים, שיכולות להוביל להגדלת ההשקעות במשק.
יצירת קשר לקבלת זכאות
דורון בוקסבאום - מנכ״ל בוקסבאום ייעוץ עסקי והקצאות קרקע בפטור ממכרז