אחד הכלים החשובים לגיוס הון לעסקים הוא הלוואה בערבות מדינה.
כל עוסק מורשה או חברה בעלי עבר נקי יכולים להגיש בקשה.
סכומי ההלוואה הינם עד 500,000 ש"ח לעסקים מהקמת העסק ועד להיקף הכנסות שנתי 6,000,000 ש"ח.
לעסקים וחברות בהיקף הכנסות שנתי גדול מזה, ההלוואה היא 8% ממחזור ההכנסות לפי מאזן מבוקר אחרון.
מטרות ההלוואה: השקעות, הון חוזר ושילוב בין השניים.
הריבית: P+2.5% – P+3.5%
תקופת ההחזר: 5 שנים (ישנה גם אפשרות לבקש גרייס).
*הלוואה זו לא נלקחת בחשבון בסך ההתחייבויות של העסק לבנק.
*4 בנקים משתתפים בפרויקט: לאומי, מזרחי, אוצר החייל, ומרכנתיל.
אנו בוחרים לאיזה בנק להגיש את בקשת ההלוואה.

קטגוריות
כתבות אחרונות