ימי הבוררות, כימי האנושות, מאז ומתמיד סכסוכים בחיי החברה והמסחר הובאו לזקני השבט או מנהיגי העדה לפתרון. הליך זה היה בעצמו בוררות.

הבוררות היא דרך חלופית להכרעה בסכסוך עסקי – כספי, שאינו שייך לסדר הדין הפלילי. הבוררות נועדה לאפשר פתרון מחיר של סכסוכים כספיים עסקיים על יד אנשי מקצוע שהועדפו על פני אנשי משפט מתוך אמונה כי אלו יכירו להבין את נושאי הדיון והמחלוקת, ולכן גם יטיבו לפסוק ולפתור אותם.

הליך הבוררות הוא מהיר, עד חצי שנה, לעומת תיקים שמתדיינים שנים ארוכות בבתי המשפט.

מקום הדיון ומועדיו נקבעים על ידי הצדדים והבורר.

הכרעה בדרך בוררות מחייבת את הצדדים ומקבלת תוקף של פסק דין משפטי, מאפשרת גם נקיטת הליכים על ידי גורמי אכיפה, כמו הוצאה לפועל.

הצדדים לסכסוך רק צריכים להסכים על זהות הבורר, שיבחרו לפסוק ביניהם והגדרת הסכסוך/מחלוקת שיינתן להכרעתו.

קטגוריות
כתבות אחרונות